Среща-дискусия за бъдещето на младите военни формирования бе проведена в Своге

IMG_20160419_111617По инициатива на председателя на „Съюза на офицерите и сержантите  от резерва и запаса“ за община Своге о.з. Цветан Ангелов и с подкрепата на кмета на общината – г-н Емил Иванов, на 19.04.2016г. се проведе среща на тема „За мястото и ролята на Общината и Общинските неправителствени организации, относно извършване на отбранително-мобилизационна подготовка на населението, набирането на кандидати за военна служба, служба в доброволния резерв, набиране на желаещи за  начална военна подготовка и курсанти за Националния военен университет в гр.Велико Търново“. На събитието присъстваха полковник Венцислав Венков – представител от  Централно военно окръжие, о.з. полковник Кирил Щакрачки – председател на  Областната организация на „Съюза на офицерите и сержантите  от резерва и запаса“,  о.з. генерал Златан Стойков – председател на  Столичната организация на IMG_20160419_111548„Съюза на офицерите и сержантите  от резерва и запаса“, зам.-кметът на община Своге – г-н Георги Петков, старши експерта в офиса за военен отчет – Даниела Тодорова, председателят на „Съюза на офицерите и сержантите  от резерва и запаса“ в община Костинброд – о.з.Захари Василев.

Срещата се проведе в залата на читалище „Градище“ и премина много ползотворно, като бяха разгледани и поставени много въпроси относно мястото на офицерите от запаса при провеждане на мобилизация и ролята им за подпомагане на работата на общинската администрация и офиса за военен отчет при оповестяване и доставяне на ресурси за военните формирования при  нужда.