Журито на “Млад архитект” в Община Своге обяви резултатите от конкурса

IMG_20160921_120316Две втори награди присъди журито на обявения от Община Своге конкурс за архитектурно, градоустройствено и дизайнерско решение на централна градска част. След дълго и обстойно обсъждане на представените проекти, журито  в състав Арх. Любомир Миленков- главен архитект на общината, инж. Валентин Михайлов- заместник- кмет и инж. Светлана Корназова- главен специалист „Устройство и развитие на територията”, реши да присъди две втори награди на обявения отIMG_20160921_120227 община Своге конкурс “Млад архитект”. Заключението на експертите е, че двата проекта имат коренно различна концепция, като същевременно са достатъчно перспективни за бъдещото общоградоустройствено решение на града. Общинското ръководство ще подготви и изпрати до членовете на двата екипа, взели участие в конкурса, специални благодарствени писма.