В Бов ще се радват на нов водоизточник

                    На 12.03.2013 г. се състоя среща на жителите от селата Бов и Гара Бов с кмета на община Своге – инж. Жоро Цветков, на която присъстваха и управителят на ВиК София област – г-н Никола Нитов, началникът на ВиК Своге – г-н Вълков и кметът на двете села – г-н Марио Вутов. Поводът за срещата бе желанието на гражданството да бъде прихваната вода от нов водоизточник – естествен извор с качествена „букова” планинска вода. Изворът се намира на около 6 км над землището на село Бов, под връх Издремец.

Водата, която жителите на двете села в момента ползват, не била с нужните качества, според някои от тях, понеже извирала от стара минна галерия. Проби на тази вода са направени в края на 2012 г. от предствавители на Басейнова дирекция – Плевен и РИОКОЗ София, след подадена жалба от местното население, и резултатите от тези проби са, че водата е с добри показатели, не е вредна за консумация и отговаря на изискванията на БДС. Въпреки това, бовчани настояват за този нов водоизточник, убедени, че водата от него е по-качествена.         Кметът на общината инж. Цветков и директорът на ВиК София област г-н Нитов обещаха на жителите на двете села, че след като бъдат взети задължителните проби от тази вода и тя се окаже годна за консумация, веднага ще бъде задействано прокарването на тръби – от извора към досегашния водопровод, като така населението ще бъде обезпечено с два водоизточника и няма да има дефицит на вода през най-горещите летни месеци.

След осъществяването на проекта, мястото около каптажа ще бъде оградено. Предвижда се този ангажимент да бъде реализиран до края на месец март, най-късно до края на месец април т.г., като изпълнението му зависи, само и единствено, от срока, необходим за изследването на водата от компетентните органи. Проектът ще бъде финансиран от Община Своге и ВиК – София област.