Седмица на гората – април 2013

                             ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – СВОГЕ   И   ОБЩИНА СВОГЕ

                                                                                      обявяват

                                                                                  П Р О Г Р А М А

                          ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕДМИЦА НА ГОРАТА – 1-7 АПРИЛ 2013 ГОДИНА

                                                                                   ПОД МОТОТО:

                                                                                „ГОРАТА И НИЕ“

1 април 2013 /понеделник/

  • 8.00 часа – Обръщение на  Директора на ТП ДГС – Своге към колектива.
  • 11.00 часа – Поднасяне на цветя пред юбилейна плоча в с. Искрец – „104 години от първите противоерозионни залесявания“.

2 април 2013 /вторник/

  • 10.00 часа – Залесяване и попълване на опожарени площи в с. Свидня, местността Долно село.

3 април 2013 /сряда/

  • 10.00 – 11.00 часа – Символично засаждане на дървесни и храстови видове в центъра на гр. Своге, съвместно с кмета на Община Своге и общинската администрация.

4 април 2013 /четвъртък/

  • 10.30 – 12.00 часа – Засаждане на дръвчета от служители на ТП ДГС – Своге, съвместно с колектива на ОДЗ „Александър Вутимски“ гр. Своге.

5 април 2013 /петък/

  • 10.00 – 13.00 часа – Засаждане на дръвчета от служители от Общинската администрация, служители от ТП ДГС–Своге и „Свогелес 2000 – Йордан Янкулов“ ЕООД в землището на с. Свидня.