Важно съобщение!

Във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на области Габрово и Плевен, препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № РД-37/26.02.2020г. на Министър-председателя на Република България и Заповед № РД- 01-117/ 08.03.2020г. на Министъра на Здравеопазването, Общинска администрация – Своге:
– Преустановява посещенията на културни мероприятия, в т.ч. театрални постановки, концерти, кина;
– Преустановява организирането на спортни мероприятия като същите ще се провеждат без публика;
– Преустановява провеждането на масови мероприятия, в които участват деца.
 
Разпореждането е до второ нареждане.