Съобщение на Общински щаб за защита при бедствия – Своге

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,  

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ ЗА АКТУАЛНИТЕ ПРОМЕНИ В ПОСЛЕДНАТА ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДО 15 ЮЛИ

ПРОМЕНЯТ СЕ СЛЕДНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ:

  • ПОСЕЩЕНИЯТА В ДИСКОТЕКИ, ПИАНО-БАРОВЕ И НОЩНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ДР. НА ЗАКРИТО СЕ ДОПУСКАТ ПРИ ЗАЕТОСТ НА МЕСТАТА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ЧОВЕК НА КВАДРАТЕН МЕТЪР ОТ ОБЩИЯ ИМ КАПАЦИТЕТ, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, СЪГЛАСУВАНИ С БРАНШОВИТЕ АСОЦИАЦИИ
  • ГРУПОВИ ПРАЗНЕНСТВА НА ОТКРИТО И ЗАКРИТО КАТО СВАТБИ, БАЛОВЕ, КРЪЩЕНЕТА И ДР., СЕ ОРГАНИЗИРАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА  ДИСТАНЦИЯ ОТ 1.5 МЕТРА, ПРИ УСЛОВИЯТА НА Т.8 И СЪОБРАЗНО УКАЗАНИЯТА ПО Т.II

ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ЧЕТЕТЕ В ПОСЛЕДНАТА ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО № РД – 01 – 399/12.07.2020 Г

КОНТРОЛЪТ ПО СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗБРОЕНИ МЕРКИ ЩЕ Е ЗАСИЛЕН ! 

НЕКА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ!