Откриване на спортна площадка в ДГ „Калина Малина“, гр. Своге

На 25.09.2020 г. в двора на ДГ „Калина Малина“, гр. Своге,  бе открита нова спортна площадка.

На събитието присъстваха: зам.-кметът на Община Своге – инж. Валентин Михайлов, зам.-кметът на Община Своге – Нина Копринджийска, директорът на детската градина – Антоанета Георгиева, учители, възпитатели, родители и деца.

Тържеството бе открито от директора на детската градина и г-жа Нина Копринджийска. Те пожелаха на децата много здраве и весели игри на новото игрище. След това децата от детската градина рецитираха стихотворения, пяха песнички и танцуваха народни танци.

Детската градина разполага с 5 броя възрастови групи – от яслена до подготвителна. В нея се учат и възпитават над 80 деца на възраст от 1,8 г. до 6,5 г.

Развитието, модернизацията и подобряването на условията в детската градина са приоритет за Община Своге, тъй като само по този начин децата биха могли да усвояват по-бързо, по-ефективно и по-достъпно нови познания, които впоследствие ще им бъдат необходими за изграждането им като личности.