- Община Своге – официален сайт - https://www.svoge.bg -

Протокол №1 от работна среща между Община Своге и „Институт за управление на програми и проекти“ ЕООД във връзка с изготвяне на “План за интегрирано развитие на Община Своге” за периода 2021 – 2027г.