Започна почистването на отпадъците при ВЕЦ „Прокопаник“

На 15.01.2021г. след среща между Министър-председателят на Република България г-н Бойко Борисов, Областният управител на Софийска област г-н Илиян Тодоров, г-н Емил Иванов – Кмет на община Своге и извънредно заседание на Министерски съвет, бе взето решение за отпускане на 220 000 лева за почистване на отпадъците от коритото на река Искър, натрупани при стената на ВЕЦ „Прокопаник“ – Своге. Средствата са предоствени на Областна администрация Софийска област.
В ранните часове на днешния ден започна разчистването на отпадъка и извозването му до Регионално депо – гр. Костинброд.