Списък на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2021 – 2022 г. (чл. 37и, ал. 1 – ал. 12 от ЗСПЗЗ)

Списък на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2021 – 2022 г. (чл. 37и, ал. 1 – ал. 12 от ЗСПЗЗ) – изтегли