Община Своге с чисто нов смето-събиращ камион за зелени отпадъци

 
 
В изпълнение на политиката на Община Своге за повишаване качеството на услугите по сметосъбиране и сметопочистване, бе закупен чисто нов смето-събиращ камион за зелени отпадъци. Камионът отговаря на всички технически изисквания – разполага с надстройка с горно пълнене за обслужване на кофи и контейнери и бункер за отпадъци с изсипване тип „самосвал“.