Подаване на заявления към Община Своге във връзка с изборите на 04.04.2021 г. без необходимост от използването на квалифициран електронен подпис

Уважаеми съграждани,

Съгласно писмо на ЦИК от днес – 20.03.2021 г., ви уведомяваме, че за следните услуги не е необходимо използването на квалифициран електронен подпис. Необходимо е само да изтеглите заявлението, да го попълните и да го изпратите на един от двата електронни адреса за приемане на заявления – kmet@svoge.bg или delovodstvo@svoge.bg

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК);

910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК);

910006 Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

910007 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето