Започна втора кампания за набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 до 10 юни

Започна набиране на преброители и контрольори в община Своге за предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България за периода 07.09 – 03.10 2021 г. 
 
В срок до 10 юни 2021 г. (четвъртък) кандидатите за преброители и контрольори трябва да подадат заявление по образец в Община Своге
 
Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 или от сайта на Община Своге.
 
Община Своге търси преброители и контрольори за района на град Своге (включително за кварталите и махалите към него).
 
Заявилите от първата кампания, които не са се отказали, остават ангажирани.
 
Всички ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Желателно е кандидатите да имат завършено средно образование и да са комуникативни. Участието в предишни преброявания е предимство.
 
Преброителите ще бъдат с „работно време“ от 8:00 до 20:00 часа, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт (НСИ).
 
Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и около 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.
 
Кандидатите за преброители и контрольори могат да подават необходимите документи, заедно с 2 броя цветни снимки – 3 см Х 4 см (формат за документи), до 10 юни 2021 г. в дирекция ГРАО всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

Свали прикачените файлове: