Фолклорен фестивал в с. Миланово

„Надиграване на открито“ за втори път събра девет самодейни фолклорни състава от цялата страна в с. Миланово, община Своге. Събитието е организирано от Народно читалище „Пробуда – 1927“ и се проведе на 29.05.2021 г. При официалното откриване, обръщение от името на Кмета на Община Своге Емил Иванов произнесе заместник кмета инж. Валентин Михайлов. Освен добро настроение, музика и танци, за най-добре представителите се имаше и награди:

За най-млад състав –  ДТС “ Заноженче “- кв. “ Заножене “, Вършец, връчва Мариана Нуцова.

За най-оригинално представено хоро – ТС “ Ах, хорце “ – гр. София, връчва Младен Младенов за хорото “Къч Бурма“.
За приемственост между поколенията – ИФ „ Зелени дел “, кв. “ Заножене “, гр. Вършец.– връчва Ива Филева.

Награда на Народно читалище „ Пробуда- 1927г.“, с. Миланово – ГНХ „ Доброшин“, с.Добрич.

Награда на Кмета на Община Своге – ПТСИФ „Ломски Ритми“, гр. Лом.

А в крайното класиране съставите заеха местата както следва:

I –во място: – ДТФ „ Хорце “ – с. Владимирово, връчва Мариана Нуцова

II-ро място: СИФ „ Зеляница “ – гр. Бойчиновци, връчва Ива Филева

 III- то място: ТС „ Който го може, го може “ ,- с. Искрец, община Своге, връчва  Младен Младенов

 Голямата награда за цялостно представяне бе присъдена на Ансамбъл за изворен фолклор „Кладница“, с. Кладница, общ. Перник, връчва Татяна Иванова – художествен  ръководител на ТС „Миланово“

Народните танци винаги ще изразяват нашата самобитност, ще радват сърцата ни и ще ни дават още поводи за гордост като българи.