Електронни административни услуги – в услуга на граждани и бизнес в Община Своге

Уважаеми съграждани,
Във връзка с подобряване на административното обслужване на граждани и фирми, Ви приканваме активно да използвате възможностите за електронни административни услуги, които общинска администрация Своге предлага.

Заявяването на електронни услуги става лесно и бързо от сайта на Община Своге, раздел „Електронни административни услуги“ с препратка към Портала за единен модел за заявяване на електронни административни услуги или директно чрез Портала за единен модел за заявяване на електронни административни услуги – eGov.bg.

Към настоящия момент Община Своге е присъединена към всички електронни административни услуги, които са налични в портала за единно заявяване на услугите. Използването на електронни административни услуги гарантирано ви спестява от вашето време и  намалява административната тежест. Необходимо е използването на квалифициран електронен подпис или друго средство за персонална идентификация, поддържано от Портала за единно заявяване на услугите – eGov.bg .

Една от ключовите за Община Своге дирекции – Дирекция „Местни данъци и такси“, през последната една пандемична година работи активно в посока да информира гражданите за възможностите на услугите, предоставяни по електронен път и е постигнала голям напредък.

Освен чрез Единния модел за заявяване, дирекцията приема и електронно подписани заявления на своята електронна поща – dmdt@svoge.bg . Повече информация относно възможностите за заявяване на услуги към дирекция „Местни данъци и такси“, както и за възможностите за заплащане на данъци и такси, може да откриете в раздел „Местни данъци и такси“ на адрес: https://www.svoge.bg/?page_id=9933