Община Своге изпълнява строителната си програма за 2021 година

През първото шестмесечие на 2021 година на територията на Община Своге са изпълнени ремонтни дейности на общинската пътна мрежа и улици съгласно строителната програма. Беше извършен ремонт на асфалтобетонната настилка на уличната и общинската  пътна мрежа на територията на населените места в общината. Бяха изкърпени единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтова смес – с дебелина 4 до 6 см. ръчно,  бяха оформени с фугорез/ фреза, беше извършено почистване, беше направен разлив за връзка, бяха положени, уплътнени и заляти фугите с битумна емулсия, беше извършена обработка с каменно брашно в селата Гара Лакатник, Луково, Томпсън, Габровница, Зимевица, Заселе.

Бяха асфалтирани улици Петър Берон от ОТ 1124 през ОТ 1125 до ОТ 1234 в  кв. Дренов, гр. Своге и Филип Тотю от ОТ 271 до ОТ 274 (с дължина около 200 м.л), кв. Козарника, гр .Своге като са изпълнени са следните дейности: машинен изкоп и подравняване на земното легло, насипване и уплътняване с несортиран трошен камък 0-63 мм на пътна основа, профилиране на пътна основа, монтаж на бетонови бордюри  и полагане на два пласта асфалтобетон с битумен разлив.

Беше извършен ремонт на  водопровод от ОТ 27 с дължина около 160м.л ф75 и  настилка от ОТ 27-през ОТ 28 – ОТ 30 – ОТ 31- ОТ 32 – ОТ 33 – ОТ 35- ОТ 36 – ОТ 37 – до ОТ 38 на ул. 61-ва в с. Владо Тричков“. На ул.61-ва е извършен ремонт на пътната настилка – 1360 м2. Бяха извършени и следните ремонти:

 • „Ремонт на път за махала „Сърце“, с. Луково“ ;
 • Ремонт на пътна настилка на пътя за махала Сърце в с. Луково – 130 м.л;
 • Текущ ремонт на път в с. Луково, махала Дупките;
 • Извършени дейности по ремонт на пътната настилка в участък от път за мах. Дупките;
 • Ремонт на ул. Каменярска- участък от ул. Каменярски дол към мах. Брезов рът;
 • Извършени дейности по ремонт на пътната настилка в участък от ул. Каменярска;
 • Ремонт на път за мах .Огурелица /от дере при „Марков камък“/ в с. Реброво;
 • Ремонт на път за мах. Свинове, с. Лесковдол;
 • Извършени дейности по ремонт на пътната настилка в участък от път за мах. Свинове, с. Лесковдол;
 • Възстановяване на път в местността Корни дол, с. Свидня;
 • Извършени дейности по ремонт на пътната настилка в участък от път за местност Корни дол, с. Свидня.

През летните месеци общинското ръководство продължава с изпълнението на заложените строителни дейности, както и с текущите ремонти на общинска пътна и улична мрежа. В началото на месец септември предстои стартиране на ремонти на общински сгради в града и останалите населени места.