Обявление

Обявление за разрешено изработването на Проект за ИПР и ИПЗ на с.Церово – делба на УПИ I „За ИЖС“, кв.44, с обособ.на нов УПИ VI-258