- Община Своге – официален сайт - https://www.svoge.bg -

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 30.09.2021 г.

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 30.09.2021 г. – изтегли [1]