Проект на график на разписанията на пътническите влакове за 2022 г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СВОГЕ,
Във връзка с получено в общинска администрация Своге писмо с от „Холдинг БДЖ“ ЕАД и в изпълнение на задължението си за информиране на населението на община Своге, с настоящото представяме проект на график на разписанията на пътническите влакове за следващата 2022г.
Същият може да намерите на официалната интернет страница на дружеството: www.bdz.bg, а предложения за промени да изпращате на е-mail адрес: r.asenova@svoge.bg в срок до 07.10.2021.г. /осми октомври, две хиляди двадесет и първа година/.