Търсене на преброители за 6 преброителни участъка

Уважаеми съграждани,

Националния Статистически Институт /НСИ/ продължава да търси 2 – ма преброители за 6 Преброителни участъка в с. Лесков дол.

Моля, ако някой желае да се включи, да се обади в Община Своге на тел. 0726 – 85, на Секретаря на общината, инж. Даниела Дакова.

Условията са публикувани на страницата на НСИ, Преброяване 2021.