Възобновяват се присъствените учебни занятия  за учениците от I-IV клас

От 16.11.2021г./вторник/ се възобновяват присъствените учебни занятия  за учениците от I-IV клас, чиито родители са подписали  Декларация за съгласие детето им да бъде тествано  два пъти седмично.

Училищата са направили нужната организация за процеса по тестването на учениците-необходим брой учители, помощен персонал и родители-доброволци.