Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.

Свали прикачените файлове: