Съобщение за временно преустановяване на водоподаване в кв. Алилица, Светица и Старо Село – гр. Своге

Уважаеми съграждани,
По информация на ВиК София област – район Своге, Ви уведомяваме за временно преустановяване на водоподаването днес – 22.12.2021 г. в кв. Алилица, Светица и Старо Село, гр. Своге, поради възникнала авария. Водоподаването ще бъде възстановено след нейното отстраняване.