С грижа към проблемите на жителите на община Своге

В залата на Община Своге се проведе работна среща между Кмета на община Своге – г-н Емил Иванов, Директора на ОДВМР – София – ст. комисар Коцев, Началника на РУ Своге – гл.инспектор Пешев и екипите им. На срещата взеха участие кметове  и кметски наместници. Бяха обсъдени важни за гражданите въпроси като превенцията срещу битовата престъпност, пътната безопасност и състоянието на горските пътища и мерки за опазването им.  Кметът на Община Своге – г-н Емил Иванов изрази задоволство от съвместната работа с органите на МВР, като изрази мнение за засилване на контролните мерки по опазване на имуществото на гражданите и общинската инфраструктура. Обсъдено бе състоянието на двата републикански пътя – II-16 Своге-Мездра и III-164 Своге-Бучин проход и бе постигнато съгласие за настоятелно поставяне на въпроса за подобряване на състоянието им пред Агенция Пътна инфраструктура.

Информираме гражданите, че по предложение на Кмета на общината г-н Емил Иванов, е създадена възможност за отписване на стари автомобили от “Местни данъци и такси”, като за целта подадат заявление в  РУ на МВР – Своге за „Удостоверение за бивша и настояща собственост на МПС“.