Важно съобщение във връзка с водопроводната авария!!!

Във връзка с възникналата ситуация с нарушеното водоснабдяване, Община Своге организира временни пунктове за вода за битови нужди с водоноски, разположени на следните места:

  • център на село Свидня
  • център на село Церово
  • гаров площад Своге
  • бул. Искър при ресторант Колос
  • двора на МБАЛ Своге ЕООД
  • кв. Дренов, гр. Своге