Община Своге с участие в партньорска среща по проект BRIDGE

 
По покана на Сдружение на Югозападните общини на 20.06.2022 г., в град София се проведе Партньорска среща по проект “Изграждане на партньорства за демократична Европа -BRIDGE” с общини и организации от Португалия, Испания, България, Сърбия, Литва, Латвия, Словения, Унгария и Кипър. Партньор от България е Сдружение на Югозападните общини – клон София. Фокусът на срещата бе успешни проекти в областта на социалните, културните, екологични и граждански дейности. Община Своге се включи в работната програма. Нина Копринджийска зам.-кмет на общината представи успешно реализиран проект “Празници на хляба – европейско пътешествие” по програма “Еразъм +” 2014-2020. Бенефициент по проекта бе Община Своге с партниращи организации – НПО „ESKAD“ от Одрин, Турция и Община Ступава, Словакия. Основната цел на проекта беше да опосредства междукултурния и междурелигиозния диалог сред участниците. Проектът се осъществи в рамките на девет дни на територията на община Своге. В него участие взеха младежи на възраст 18-30 години, част от които с ограничени икономически възможности. Общият брой на участниците бе 60, равномерно разпределен между партниращите си организации – 20 младежи от България, 20 – от Словакия и 20 от Турция.