Проведе се Закриваща пресконференция и церемония „Откриване на обекта“ на новия социален комплекс в м. Свражен

Проведе се Закриваща пресконференция и церемония „Откриване на обекта“

на новия социален комплекс в м. Свражен

На 21.06.2022г. бяха проведени церемония „Откриване на обекта“ и Закриваща пресконференция по проект „Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства“, финансиран по ОПРР 2014-2020г., Административен договор за предоставяне на БФП № РД-02-37-48/13.03.2019г. между Община Своге и Министерство на регионалното развитие и благоустройство. На събитията присъстваха заместник- кметовете на Община Своге г-жа Нина Копринджийска и г-н Илия Богданов, които приветстваха присъстващите. Госпожа Копринджийска представи изпълнените дейности по завършения проект и голямото социално-икономическо значение на реализацията му, както за потребителите на социалните услуги, така и за всички специалисти, медицински сестри, психолози и помощен персонал, които ще запазят работните си места. Директорът на Дома г-жа Юлия Гогова изказа благодарност на общинското ръководство и специално на кмета г-н Иванов за положените усилия за завършването на строителството въпреки тежките икономически условия, в които то бе извършено. Лентата на новия социален комплекс, състоящ се от три сгради- ново строителство, прерязаха двамата заместник- кметове като пожелаха на оставащите 45 жени с психични разстройства здраве като изказаха увереност, че те ще се чувстват много по- добре в новите, къщи, отговарящи на  всички изисквания за достойно съществуване. След церемонията беше извършен оглед на трите къщи като присъстващите имаха възможност да видят отблизо новите помещения, в които ще живеят потребителите на новия социален комплекс.

На закриващата пресконференция в сградата на НЧ „Градище 1907“- гр. Своге бяха представени и последващите стъпки в процеса по деинституционализация на хората с увреждания в община Своге, които предстоят по одобрения за финансиране проект „Дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания в Община Своге“, финансиран от ОПРЧР 2-14-2020г., който Община Своге изпълнява от 2021г. Предстои извеждане на 45- те лица от подлежащия на закриване Дом за пълнолетни лица с психични проблеми и настаняването им в новия социален комплекс- Център за грижа за лица с психични разстройства. Процедурата бе стартирана с издаването на Заповед на кмета на Община Своге- Акт за възлагане, с който бе разкрита новата социална услуга.