Обявление за проект за изменение на Наредба за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге