Информация относно предприети мерки за подмяна на аварирал участък по магистрален водопровод

Във връзка с многобройните запитвания и коментари по медиите и социалните мрежи относно аварията на магистралния водопровод при Ценин мост, Община Своге дава следната информация:

Община Своге спешно подготви проект и техническа експертиза за ремонт на авариралия участък, както и искане до Комисията по бедствия и аварии към Министерски съвет, придружено с всички необходими документи и количествено-стойностна сметка.

В тази връзка, с Постановление №188 от 21.07.2022 г. на Министерски съвет, исканата сума е одобрена. Във вторник, 2-ри август 2022 г. Постановлението ще бъде публикувано в Държавен вестник и Община Своге ще може да подпише договор с фирма за изпълнение на ремонта.

Всички действия на Община Своге по искането и ремонта са съгласувани с Иван Иванов – началник на ВиК Район София, както и представители на АПИ за град Своге. Аварията ще бъде отстранена и водоподаването възстановено в рамките на 14 дни.

Поради нарушеното водоподаване и възникналите неудобства на домакинствата, моля за още малко търпение!

С Уважение,

инж. Валентин Михайлов – За Кмет на Община Своге