Материал относно защита от слънчев и топлинен удар

Уважаеми съграждани,

Запознайте се с полезната информация в прикачения файл относно методите за превенция срещу слънчев и топлинен удар.

Свали прикачените файлове: