Обява до жителите на община Своге относно записване за дървесина

Дърва

Уважаеми съграждани,
Община Своге изготвя списък на желаещите от гр. Своге да добият и закупят стояща дървесина на корен за лична употреба от държавни или общински гори без право на продажба през 2023 г.
При проявен интерес, жителите от гр. Своге могат да се запишат в администрацията на Община Своге – звено Горско и селско стопанство (малката сградата срещу Общината).

В списъците се включват лица с постоянен адрес по местоживеене – в гр. Своге и с по един член от домакинство.

За останалите населени места, списъците се изготвят при кметовете и кметските наместници на съответното село.

Записването ще се извършва до 10.03.2023 г.