Прием на документи за кандидат-курсанти за учебната 2023/2024 във ВВУ „Георги Бенковски“

ВВС

ТАМ, КЪДЕТО ПОНИКВАТ КРИЛЕ !

ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „Георги Бенковски“

обявява прием на документи за кандидат- курсанти за учебната 2023/2024 година по следните специализации:

  • „Летец-пилот“ на самолет за нуждите на МО – 18 обучаеми ;
  • „Летец-пилот“ на хеликоптер за нуждите на МВР – 1 обучаем;
  • Ръководител на полети (Щурман – управление на въздушното движение) – 9 обучаеми;
  • Летателни апарати и авиационни двигатели–  9 обучаеми;
  • Авиационни, електроприборни и автоматични системи–  7 обучаеми;
  • Логистика на формированията от Военновъздушните сили–  5 обучаеми.

Желаещите могат да подадат документи за кандидатстване, всеки работен ден  във ВВВУ „Георги Бенковски“, в Изнесения комплекс за авиационно обучение на ВВВУ в град Плевен (ИКАО)- ул. Цар Самуил“ 56, във Военно окръжие по местоживеене или по електронен път на сайта на Училището (https://www.af-acad.bg/),  от където могат да си изтеглят и попълнят сами комплекта документи.

http://www.af-acad.bg/cadets_admission

Обучението на курсантите е на пълна държавна издръжка.

Всеки бъдещ новоприет курсант на ВВВУ „Георги Бенковски“, получава Преносим компютър (Лаптоп) за периода на обучение. 

Лице за контакти: 0887 224 264 –  г-н Стоян Стоянов

 (от 08:30 до 16:00 часа от понеделник до петък)