Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Ръководител на звено “Вътрешен одит”

Свали прикачените файлове: