Кметът на община Своге Емил Иванов – член на международната мрежа „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“

СертификатС официално писмо и сертификат Европейската комисия приветства кмета на община Своге г-н Емил Иванов за член на международната мрежа „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“. Чрез нея Общината става официален нейн партньор в комуникацията относно ЕС на местно равнище. Като израз на признание за инициативността и ангажираността към въпросите на местното самоуправление, г-н Иванов ще получи метален плакет, потвърждаващ партньорството.

С проекта „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“ се създава европейска мрежа от избрани на местно равнище политици, чиято цел е подобряване на комуникацията по въпросите на Европейския съюз(ЕС), чрез безпрецедентен съюз между европейските структури и структурите на местното самоуправление. Този проект дава възможност на местните власти да работят заедно и да разпространяват информация за свързани с ЕС теми, които вълнуват избирателите им на местно равнище. Той помага и за подобряване на взаимодействието и насърчаване на дебатите за тези проблеми и бъдещето на Европа. Общата цел е да се подкрепи създаването на една наистина европейска обществена сфера.

Комуникацията по въпросите на ЕС на местно равнище е особено важна, за да се поддържа импулсът, създаден от Конференцията за бъдещето на Европа и в контекста на NextGenerationEUBG.  Проектът е организиран в тясно сътрудничество с Европейската мрежа на регионалните и местните съветници по въпросите на ЕСBG  на Комитета на регионите.