Кметът на община Своге Емил Иванов с признание от международната организация „Зонта“

KmetВ навечерието на Международния ден на жената и празника на жълтата роза Зонта клуб „Света София“ връчи специален благодарствен плакет и грамота за оказаната подкрепа и съпричастност към работата и каузите на Зонта клуб “Света София на кмета на община Своге г-н Емил Иванов. Мероприятието се проведе в Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ като срещна гостите с житейските и професионални истории на 8 удивителни българки – Мира Добрева, Мария Лалева, Тюркян Тюркер, Мария Касимова – Моасе, Гергана Стоянова, Христина Станева, Ирена Милянкова и Яна Маринова. Осем млади художнички, ученички в Национално училище за изящни изкуства “Илия Петров” в град София, дариха 8 свои картини, които бяха успешно продадени на мълчалив търг в подкрепа на платформата “План Z. Вдигни очи!”, а ученичките-художнички станаха стипендиантки на клуба. Наред с кмета на Община Своге г-н Иванов, плакети за съпричастност бяха връчени и на г-жа Донка Павлова, директор на Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“ в София, на г-н Явор Киряков, основател на „Университет за деца“.


Мисията на ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ е да овластява жени от различни общности да работят активно за своето социално развитие чрез образование и обучение. Работи се в тясно сътрудничеството с публичната администрация, различни бизнес организации, други представители на неправителствения сектор за реализация на програми и инициативи в подкрепа устойчивото развитие и овластяване на жените, за постигане на социална промяна. Развива се доброволчеството и филантропията, като инструмент за социална промяна и основен механизъм за насърчаване на солидарността като ценност. Реализират се различни социално значими инициативи. Усилията са насочени в подобряване средата за развитие на граждански инициативи за стимулиране на равнопоставеност на половете и овластяване на жените, както и повишаване на обществения интерес към темата.

ЗОНТА клуб „Света София“ се бори за свят, в който няма насилие, дискриминация и правата на жените се уважават. Свят, в който всяко момиче или жена има условия да разгърне своя потенциал в най-пълна степен, разполага с равни възможности, с достъп до образование и качествени услуги, и има възможност да прави информирани избори относно своя живот. В такъв свят жените имат достъп до всички ресурси и са представени в позиции за вземане на решения на равни начала с мъжете. В такъв свят никоя жена не живее в страх от насилие.