Обявление на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г. в раздел V „Под наем“ със следните земеделски имоти:

с. ЗАСЕЛЕ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
30350.39.1 13,845 Ливада Десета
30350.38.35 14,596 Ливада Десета
30350.39.20 17,640 Ливада Десета
30350.40.130 175,670 Ливада Десета
30350.40.1 124,694 Ливада Десета
 
с. ЗИМЕВИЦА
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
30847.200.80 20,734 Пасище Шеста
30847.4.112 536,405 Пасище Шеста
30847.24.68 125,460 Пасище Шеста
30847.23.762 149,115 Пасище Шеста
30847.93.789 11,815 Пасище Десета
30847.9.19 13,877 Ливада Десета
30847.18.17 14,289 Ливада Шеста
30847.78.806 17,398 Пасище Десета
30847.200.64 46,705 Пасище Шеста
30847.82.41 21,326 Ливада Осма
 
с. БРЕЗЕ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
06272.28.2 13,481 Ливада Десета
06272.18.6 14,588 Ливада Десета
06272.25.4 117,073 Пасище Десета
06272.25.1 148,214 Пасище Десета
06272.162.72 42,159 Пасище Десета
06272.17.6 82,228 Пасище Десета
06272.18.1 107,038 Ливада Десета
06272.18.5 10,934 Ливада Десета
06272.41.4 17,395 Пасище Девета
06272.28.106 109,070 Ливада Десета
06272.21.25 191,884 Ливада Десета
06272.21.51 78,613 Пасище Десета
06272.36.28 46,367 Пасище Десета
06272.26.11 445,574 Пасище Десета
06272.33.70 81,696 Пасище Десета
06272.34.12 141,029 Пасище Десета
06272.126.90 13,861 Пасище Десета
06272.126.89 16,094 Пасище Десета
06272.13.12 18,086 Ливада Десета
06272.129.71 18,646 Пасище Десета
06272.10.116 21,208 Пасище Десета
06272.25.11 22,108 Ливада Десета
06272.26.1 26,393 Ливада Десета
06272.114.34 48,167 Пасище Десета
06272.17.3 67,878 Ливада Десета
06272.114.41 74,189 Пасище Десета
06272.110.14 21,449 Пасище Десета
06272.20.9 11,089 Пасище Десета
06272.28.68 38,254 Пасище Десета
 
с. ЯБЛАНИЦА
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
87028.77.13 37,353 Ливада Десета
87028.1.380 11,219 Ливада Девета
87028.1.799 27,493 Пасище Десета
87028.1.353 47,025 Пасище Десета
 
с. ОГОЯ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
53374.178.520 30,424 Ливада Десета
 
с. ДОБЪРЧИН
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
21751.205.4 117,831 Ливада Десета
 
с. ДОБРАВИЦА
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
21316.3.4 112,651 Ливада Десета
21316.3.9 65,092 Пасище Десета
21316.9.31 6,613 Ливада Девета
21316.9.2 3,913 Ливада Девета
21316.9.17 7,081 Ливада Девета
21316.5.10 13,006 Пасище Десета
21316.25.198 4,541 Ливада Десета
21316.5.27 3,956 Ливада Девета
 

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Принтирай страницата Принтирай страницата