Почит към педагог с мисия

Румяна ИлиеваГ-н Емил Иванов – кмет на община Своге, изрази своето уважение и признателност с благодарствен плакет, цветя и специален подарък към г-жа Румянка Илиева – дългогодишен директор на ДГ „Александър Вутимски“ – гр. Своге. Повод за жеста е нейното пенсиониране след 43 годишен стаж в детско заведение с мисия – да възпитава, обучава, социализира и отглежда нашите деца, чрез високо хуманни средства и подходи, така че те да получат дори повече, отколкото е възможно в семейството – интерактивна среда, добри практики, традиции, запазени през десетилетията, ценности, организационна култура, богата дидактична и игрова база, постоянна квалификация на учителите, ежедневна обратна връзка с родителите. И всичко това – с плам, отдаденост, зачитане интересите и удовлетворяване потребностите на всяко дете, обща и допълнителна подкрепа, изграждане на увереност и творческа активност.

Г-н Емил Иванов изрази благодарността си, но и съжаление, че в нейно лице системата на предучилищното образование в града губи опитен директор и надарен професионалист – педагог с кауза, който успя да затвърди и надгради авторитета на ДГ „Александър Вутимски“, споделяйки основния принцип на работата – „Няма нищо по-важно от децата“ –  израз на водещото начало в действията и възпитателните методи на работещите под нейно ръководство – администрация, педагогически специалисти и помощен персонал.

Кметът й пожела да бъде здрава и в добра кондиция, защото здравето е най-ценно от всичко!

Г-жа Илиева благодари за подкрепата на Община Своге и лично на градоначалника за сътрудничеството и добрата координация през годините на  управлението му и за разбирането, че детската градина отглежда и възпитава децата така, че да се чувстват щастливи, свободни да представят и изразяват себе си, да изградят самочувствие на знаещи и можещи, активни деца с култура и визия за бъдещето, подкрепяни чрез иновативен образователен мениджмънт от управленските фактори и социални партньори, институции и учители.