Заповед №1329 / 11.08.2023 г. за образуване на избирателни секции

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 8, ал. 2 и 4 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 146 на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.)

НАРЕЖДАМ: 

  1. Образувам следните избирателни секции с тяхната номерация и адрес на територията на общината:
Секция Населено място Адрес на СИК
001* ГР. СВОГЕ, С. ДОБРАВИЦА, С.ЗАВИДОВЦИ, С.МАНАСТИРИЩЕ И С. ЦЕРЕЦЕЛ ГР. СВОГЕ – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ГРАДИЩЕ 1907”,

ул. Цар Симеон №29

002 ГР. СВОГЕ ГР. СВОГЕ – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ГРАДИЩЕ 1907”,

ул. Цар Симеон №29

003 ГР. СВОГЕ

 

ГР. СВОГЕ – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ГРАДИЩЕ 1907”,

ул. Цар Симеон №29

004 ГР. СВОГЕ ГР. СВОГЕ – СУ “ИВАН ВАЗОВ”, ул. Звънче № 2
005 ГР. СВОГЕ ГР. СВОГЕ – СУ “ИВАН ВАЗОВ”, ул. Звънче № 2
006 ГР. СВОГЕ ГР. СВОГЕ – СУ “ИВАН ВАЗОВ”, ул. Звънче № 2
007 ГР. СВОГЕ ГР. СВОГЕ – НУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”,

ул. Циолковский №2

008 ГР. СВОГЕ ГР. СВОГЕ – КВАРТАЛЕН КЛУБ,

ул. Петър Берон № 36

009 С. ЖЕЛЕН С. ЖЕЛЕН – БИБЛИОТЕКАТА
010* С. БАТУЛИЯ И С. БУКОВЕЦ С. БАТУЛИЯ – КЛУБА ПОД СГРАДА НА  КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО
011 С. БОВ С. БОВ – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО
012 С. БРЕЗЕ С. БРЕЗЕ  – КМЕТСТВОТО
013 С. ВЛАДО ТРИЧКОВ С. ВЛАДО ТРИЧКОВ – КЛУБ ПОД КМЕТСТВОТО,

ул.  1-ва №1

014 С. ВЛАДО ТРИЧКОВ С. ВЛАДО ТРИЧКОВ – ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН”,

ул. 3-та № 2

015 С. ГАБРОВНИЦА С. ГАБРОВНИЦА  – ЗДРАВНАТА СЛУЖБА
016 С. ГАРА БОВ С. ГАРА БОВ – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 1896“ /МАЛЪК САЛОН/, ул. Издримец №6
017 С. ГАРА ЛАКАТНИК С. ГАРА ЛАКАТНИК – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИСКЪРСКИ ПРОЛОМ 1934“, площад „Центъра“ №2
018 С. ГАРА ЛАКАТНИК С. ГАРА ЛАКАТНИК – ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”,

ул. Христо Ботев №14

019 С. ГУБИСЛАВ С. ГУБИСЛАВ – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО
020 С. ДОБЪРЧИН С. ДОБЪРЧИН – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО
021 С. ДРУЖЕВО С. ДРУЖЕВО – СГРАДАТА НА БИВШЕТО УЧИЛИЩЕ
022* С. ЕЛЕНОВ ДОЛ И С. БРЕЗОВДОЛ               С. ЕЛЕНОВ ДОЛ – СГРАДАТА НА МАГАЗИНА
023 С. ЦЕРОВО С. ЦЕРОВО – ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” , ул. Цар Иван Асен №12
024 С. ЦЕРОВО С. ЦЕРОВО – ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ул. Цар Иван Асен №12
025* С. ЗАСЕЛЕ И С. ЗАНОГЕ С. ЗАСЕЛЕ – МЛАДЕЖКИ КЛУБ
026 С. ЗИМЕВИЦА С. ЗИМЕВИЦА – МЛАДЕЖКИ КЛУБ
027 С. ИСКРЕЦ

 

С. ИСКРЕЦ – ОУ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”,

 ул. Христо Ботев №9

028 С. ИСКРЕЦ

 

С. ИСКРЕЦ ОУ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”,

 ул. Христо Ботев №9

029 С. РЕДИНА ГР. СВОГЕ – НУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”,

ул. Циолковский №2

030 С. ЛАКАТНИК С. ЛАКАТНИК – МЛАДЕЖКИ КЛУБ
031 С. ЛЕСКОВДОЛ С. ЛЕСКОВДОЛ – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО
032 С. ЛУКОВО С. ЛУКОВО – КЛУБА В КМЕТСТВОТО
033 С.МИЛАНОВО С. МИЛАНОВО – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1927“, ул. Мушат №11
034* С. ОГОЯ И С. БАКЬОВО с. ОГОЯ – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО
035* С. ОПЛЕТНЯ И С.ЛЕВИЩЕ С. ОПЛЕТНЯ – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО
036 С. ОСЕНОВЛАГ С. ОСЕНОВЛАГ – СГРАДА НА БИВШЕ ОУ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
037 С. РЕБРОВО С. РЕБРОВО – ОУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”,

ул. Стара планина №5

038 С. ЯБЛАНИЦА С. ЯБЛАНИЦА – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО
039 С. СВИДНЯ С. СВИДНЯ – ОУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ”,

ул. Отец Паисий №14

040 С. ТОМПСЪН С. ТОМПСЪН – КЛУБА В КМЕТСТВОТО

2. Утвърждавам обхвата на избирателните секции на територията на общината е съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящата заповед.

 

3.Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички лица, изпълняващи възложени им от закона или административен орган функции за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.) Контролът по изпълнение  на  заповедта възлагам на Секретаря на Общината –  инж. Даниела Дакова.

 ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №991/20.06.2023 Г.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове: