Заповед №1330 / 11.08.2023 г. за определяне местата на обявяване на предварителните избирателни списъци (ОТМЕНЕНА)

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  и чл.41, ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс във връзка с насрочените избори  за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г

 ОПРЕДЕЛЯМ: 

  1. Местата на обявяване на предварителните избирателни списъци както следва:
Секция Населено място Адрес на СИК Място на обявяване на избирателен списък
001* ГР. СВОГЕ, С.ДОБРАВИЦА, С.ЗАВИДОВЦИ, С.МАНАСТИРИЩЕ И С. ЦЕРЕЦЕЛ ГР. СВОГЕ – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ГРАДИЩЕ 1907”,

ул. Цар Симеон №29

ГР. СВОГЕ – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ГРАДИЩЕ 1907”,

ул. Цар Симеон №29

002 ГР. СВОГЕ ГР. СВОГЕ – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ГРАДИЩЕ 1907”,

ул. Цар Симеон №29

ГР. СВОГЕ – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ГРАДИЩЕ 1907”,

ул. Цар Симеон №29

003 ГР. СВОГЕ

 

ГР. СВОГЕ – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ГРАДИЩЕ 1907”,

ул. Цар Симеон №29

ГР. СВОГЕ – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ГРАДИЩЕ 1907”,

ул. Цар Симеон №29

004 ГР. СВОГЕ ГР. СВОГЕ – СУ “ИВАН ВАЗОВ”, ул. Звънче № 2 ГР. СВОГЕ – СУ “ИВАН ВАЗОВ”, ул. Звънче № 2
005 ГР. СВОГЕ ГР. СВОГЕ – СУ “ИВАН ВАЗОВ”, ул. Звънче № 2 ГР. СВОГЕ – СУ “ИВАН ВАЗОВ”, ул. Звънче № 2
006 ГР. СВОГЕ ГР. СВОГЕ – СУ “ИВАН ВАЗОВ”, ул. Звънче № 2 ГР. СВОГЕ – СУ “ИВАН ВАЗОВ”, ул. Звънче № 2
007 ГР. СВОГЕ ГР. СВОГЕ – НУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”,

ул. Циолковский №2

ГР. СВОГЕ – Магазина

на ул. Дружба №1

008 ГР. СВОГЕ ГР. СВОГЕ – КВАРТАЛЕН КЛУБ,

ул. Петър Берон № 36

ГР. СВОГЕ – Квартален клуб ул. Петър Берон № 36
009 С. ЖЕЛЕН С. ЖЕЛЕН – БИБЛИОТЕКАТА С. ЖЕЛЕН – Административната сграда на кметството
010* С. БАТУЛИЯ И С.БУКОВЕЦ С. БАТУЛИЯ – КЛУБА ПОД СГРАДА НА  КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО С. БАТУЛИЯ – Клуба под сградата на кметското наместничество с. Батулия
011 С. БОВ С. БОВ – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО С. БОВ – Административната сграда на кметското наместничество
012 С. БРЕЗЕ С. БРЕЗЕ  – КМЕТСТВОТО С. БРЕЗЕ – Административната сграда на кметството
013 С. ВЛАДО ТРИЧКОВ С. ВЛАДО ТРИЧКОВ – КЛУБ ПОД КМЕТСТВОТО,

ул.  1-ва №1

С. ВЛАДО ТРИЧКОВ -Административната сграда на кметството, ул. 1-ва №1
014 С. ВЛАДО ТРИЧКОВ С. ВЛАДО ТРИЧКОВ – ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН”,

ул. 3-та № 2

С. ВЛАДО ТРИЧКОВ -Административната сграда на кметството, ул. 1-ва №1
015 С. ГАБРОВНИЦА С. ГАБРОВНИЦА  – ЗДРАВНАТА СЛУЖБА С. ГАБРОВНИЦА  -Административната сграда на кметството 
016 С. ГАРА БОВ С. ГАРА БОВ – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 1896“ /МАЛЪК САЛОН/, ул. Издримец №6 С. ГАРА БОВ –Информационно табло, находящо се на площада

ул. Издримец №1

017 С. ГАРА ЛАКАТНИК С. ГАРА ЛАКАТНИК – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИСКЪРСКИ ПРОЛОМ 1934“, площад „Центъра“ №2 С. ГАРА ЛАКАТНИК – Народно читалище „Искърски Пролом 1934“, площад „Центъра“ №2
018 С. ГАРА ЛАКАТНИК С. ГАРА ЛАКАТНИК – ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”,

ул. Христо Ботев №14

С. ГАРА ЛАКАТНИК –

ОУ “Христо Ботев”,

ул. Христо Ботев №14

019 С. ГУБИСЛАВ С. ГУБИСЛАВ – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО С. ГУБИСЛАВ – Административната сграда на кметското наместничество
020 С. ДОБЪРЧИН С. ДОБЪРЧИН – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО С. ДОБЪРЧИН – Административната сграда на кметското наместничество
021 С. ДРУЖЕВО С. ДРУЖЕВО – СГРАДАТА НА БИВШЕТО УЧИЛИЩЕ С. ДРУЖЕВО – Административната сграда на кметството
022* С. ЕЛЕНОВ ДОЛ И С.БРЕЗОВДОЛ               С. ЕЛЕНОВ ДОЛ – СГРАДАТА НА МАГАЗИНА С. ЕЛЕНОВ ДОЛ – Сградата на магазина
023 С. ЦЕРОВО С. ЦЕРОВО – ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” , ул. Цар Иван Асен №12 С. ЦЕРОВО -Административната сграда на кметството,

ул. Възраждане №1

024 С. ЦЕРОВО С. ЦЕРОВО – ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ул. Цар Иван Асен №12 С. ЦЕРОВО -Административната сграда на кметството,

ул. Възраждане №1

025* С. ЗАСЕЛЕ И С.ЗАНОГЕ С. ЗАСЕЛЕ – МЛАДЕЖКИ КЛУБ С. ЗАСЕЛЕ – Административната сграда на кметското наместничество с.Заселе
026 С. ЗИМЕВИЦА С. ЗИМЕВИЦА – МЛАДЕЖКИ КЛУБ С. ЗИМЕВИЦА – Административната сграда на кметството
027 С. ИСКРЕЦ

 

С. ИСКРЕЦ – ОУ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”,

 ул. Христо Ботев №9

С. ИСКРЕЦ – Административната сграда на кметството,

ул. Христо Ботев №2

028 С. ИСКРЕЦ

 

С. ИСКРЕЦ ОУ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”,

 ул. Христо Ботев №9

С. ИСКРЕЦ – Административната сграда на кметството,

ул. Христо Ботев №2

 

029 С. РЕДИНА ГР. СВОГЕ – НУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”,

ул. Циолковский №2

ГР. СВОГЕ – Магазина

на ул. Дружба №1

030 С. ЛАКАТНИК С. ЛАКАТНИК – МЛАДЕЖКИ КЛУБ С. ЛАКАТНИК – Административната сграда на кметството
031 С. ЛЕСКОВДОЛ С. ЛЕСКОВДОЛ – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО С. ЛЕСКОВДОЛ – Административната сграда на кметското наместничество
032 С. ЛУКОВО С. ЛУКОВО – КЛУБА В КМЕТСТВОТО С. ЛУКОВО –

бивш магазин

„Плод и зеленчук”

033 С.МИЛАНОВО С. МИЛАНОВО – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1927“, ул. Мушат №11 С. МИЛАНОВО – Народно читалище „Пробуда 1927“, ул.Мушат №11
034* С. ОГОЯ И С. БАКЬОВО с. ОГОЯ – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО С. ОГОЯ – Административната сграда на кметското наместничество с. Огоя
035* С. ОПЛЕТНЯ И С.ЛЕВИЩЕ С. ОПЛЕТНЯ – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО С. ОПЛЕТНЯ –

Административната сграда на кметското наместничество

036 С. ОСЕНОВЛАГ С. ОСЕНОВЛАГ – СГРАДА НА БИВШЕ ОУ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С. ОСЕНОВЛАГ –

Магазина на РПК с. Осеновлаг

037 С. РЕБРОВО С. РЕБРОВО – ОУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”,

ул. Стара планина №5

С. РЕБРОВО – Административната сграда на кметството,

ул. Стара планина №1

038 С. ЯБЛАНИЦА С. ЯБЛАНИЦА – КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО С. ЯБЛАНИЦА – Административната сграда на кметското наместничество
039 С. СВИДНЯ С. СВИДНЯ – ОУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ”,

ул. Отец Паисий №14

С. СВИДНЯ – Административната сграда на кметството,

ул. Отец Паисий №16

040 С. ТОМПСЪН С. ТОМПСЪН – КЛУБА В КМЕТСТВОТО С. ТОМПСЪН – Административната сграда на кметството,

ул. Франк Томпсън №2

2. Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички лица, изпълняващи възложени им от закона или административен орган функции за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., изпратена на ОИК – Своге за уведомяване и да бъде обявена публично.

3. Контролът по изпълнение  на  заповедта възлагам на Секретаря на Общината –  инж. Даниела Дакова. 

 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №991/20.06.2023 Г.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове: