Електронни-административни услуги в Община Своге – бързо, лесно и удобно!

Ел услугиУважаеми съграждани,

За Ваше улеснение Ви приканваме да заявявате услуги от Община Своге по електронен път.

Община Своге е сред първите 20 общини в България, която внедри използването на електронно-административни услуги, разчитайки на собствени усилия в областта на електронното управление, а не като участник в пилотни проекти.

В Портала за централизирано заявяване на услугите – https://egov.bg, може да се регистрирате в „Моето пространство“, използвайки квалифициран електронен подпис или ПИК код от НАП или НОИ. Ще откриете богати възможности като:

  1. Заявяване на електронно-административни услуги (услугите се заявяват бързо лесно и удобно, а резултатите от тях може да ги получите без да се налага посещение на администрацията);
  2. Проверка и заплащане на местни данъци и такси (могат да се заплащат, както с карти, така и по банков път);
  3. Заплащане на такси за услуги чрез карта през виртуален ПОС терминал (може да заплащате с кредитни или дебитни карти Ваши задължения);
  4. Достъп до Системата за сигурно електронно връчване (чрез тази система може да комуникирате сигурно и навременно с всяка администрация).

Припомняме, че  може да се възползвате и от услуги по селата, без да се налага посещението на общинската администрация, където:

  • се предоставят услуги по гражданска и адресна регистрация;
  • плащат се  задължения за Местни данъци и такси.

Отскоро вече работи и Електронното пациентско досие на адрес https://my.his.bg,  може да проверите много от използваните здравни услуги като ваксинации, изследвания и много друга здравна информация.