Откриване на новата учебна година в община Своге

15.09С много вълнение, усмивки, детски песни и цветя официално бе открита новата 2023/2024 учебна година във всички образователни институции в община Своге. 130 първокласници в деветте общински училища ще чуят за първи път училищния звънец  и ще прекрачат с трепет прага на класната стая. От името на Кмета на община Своге – г-н Емил Иванов за тях бяха приготвени специални книжки за първия учебен ден с лично послание  от Кмета за всяко дете.

В детските градини влязоха 505 деца, а от тази година в задължителна предучилищна възраст са и 4-годишните, които са обхванати изцяло. Учениците от всички училища на територията на общината са около 1400.

Секретарят на Общината – г-жа Дакова, заместник-кметовете – г-н Михайлов и г-н Богданов, Анита  Асенова – главен счетоводител на Общината, Николина Иванова – мл. експерт Образование и кметове на населените места посетиха училищата и участваха в тържественото откриване на учебната година, като лично поздравиха всички ученици, учители, родители и гости, и поднесоха от името на Кмета – г-н Емил Иванов Поздравителен адрес по повод 15 септември.

Община Своге пожелава здрава и успешна учебна година на педагогическия и непедагогически персонал на всички училища и детски градини, на учениците, родителите, и на всички жители на общината!

На добър час през новата 2023/2024 учебна година!