Съобщение за авария на водопровод в централна градска част на Своге

ВиКНа вниманието на жителите на гр. Своге, район Своге.

“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (на ул. “Пенчо Славейков”, в кв. Център, зона Ниска) на водопровод АЦ Ф200.

Предполагаемо време за отстраняване 19.09.2023 до 14:00.