Обявление за комисия относно провеждане на отчуждаване на недвижими имоти в махала Орлин

Обявление