Поредно укрепено свлачище в община Своге

СвлачищеУважаеми съграждани,
Вчера – 17.10.2023 г. се проведе Държавна приемателна комисия, назначена от ДНСК, на която без забележки се дадоха становища от всички членове, да бъде издадено Разрешение за ползване на обект: „УКРЕПВАНЕ СВЛАЧИЩЕ НА УЛИЦА „ИВАН ВАЗОВ“ В СЕЛО ГАРА ЛАКАТНИК, РЕГ. № SFO 43.14475-03“

Укрепването бе извършено, както следва – в участък от 30 м са изпълнени три броя ламели:
Всяка една от Ламели 1, 2 и 3 е с ширина 3.2м , дължина 10м и два реда пилоти. За поемане на хоризонталната сила допълнително ламелите са анкерирани  към ската с 30 бр. анкери  R32-210 през 1м.
Изпълнена е пътна настилка, както следва – Плътен асфалтобетон тип “А“ (АС 12.5 изн.А) 4 см   Е=1 200  МРа; Неплътен асфалтобетон АС 22.4 биндер) 4 см Е=1 000  МРа; Трошен камък с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/ за основен пласт 35 см   Е=400  МРа Модул на земната основа Ео= 30  МРа.
С вертикални пътни знаци и хоризонтална маркировка е осигурена максимално безопасността на движението на моторните превозни средства.
Изпълнена е ОСП (мантинела)  по БДС-EN 1317 със степен на задържане Н1, зона на действие W4  и   дължина 64м.
Изпълнена е контролна геодезическа мрежа с 3 нови репера, стабилизирани върху новоизграденото укрепително съоръжение. Извършено е Нулево замерване на новоизградената КИС.

Стойнев Михайлов„Характерна особеност на общината е, че се случват и са развити изключително много свлачищни процеси. Те засягат, както инфраструктурата на отделни населени места, така и жилищни квартали. Ето защо в последните четири години по инициатива на кмета  на общината г-н Емил Иванов беше създадена една  група, която се занимава с организиране, с наблюдение и проучване на свлачищните процеси на територията на общината. В резултат на това бяха разработени и направени около осем проекта за укрепване на свлачища. Част от тези свлачища вече са укрепени.  Дори в момента днес е приемателната комисия за едно такова свлачище на с. Гара Лакатник, на ул. “Иван Вазов”, което днес ще бъде пуснато в експлоатация.

Същевременно обърнахме внимание и на свлачищата, които засягат населените места, като в момента се извършват укрепителните дейности на едно от най- големите свлачища в България, това е свлачището в кв. “Старо село”, гр. Своге. В момента там се извършва неговото укрепване, като още през 2020 г. беше  изготвен проект, които е разработен и с които общината кандидатства и  беше одобрен по Оперативна програма – “Околна среда“ и в момента се извършват укрепителните дейности. Тази дейност, по отношение на свлачищата, продължава и към настоящия момент. В момента, освен свлачището на кв. „Старо Село“, се извършва укрепване на още два свлачищни участъка – на пътя за с. Лесков дол  и в района на с. Батулия. Същевременно се разработват проекти, за които общината да има проектна готовност и в момента, в които има възможност, тя да кандидатства чрез комисията по “Бедствия и аварии” или чрез Министерството на регионалното развитие  и благоустройството,  за да бъдат отпуснати средства, за които да бъдат реализирани проекти по укрепване на свлачищата.“

Информацията подадоха:
инж. Валентин Михайлов – За кмет на Община Своге
проф. д-р. инж. Стефчо Стойнев – инженеринг и изпълнител на проекта