Видео за глухи и сляпо-глухи избиратели във връзка с Местни избори 2023

Адрес на Център за административно обслужване в Община Своге – гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски 7, ет. 1

Телефон за връзка с преводачите на БЖЕ от Контактния център на Столична община: 0887 900 998 (Viber/Вайбър).