Заповед №2266 / 01.11.2023 г. за одобряване на проект за изменение на действащ ПУП на гр. Своге и проект за изменение на план за регулация

Заповед

Свали прикачените файлове: