Първо заседание на Общински съвет Своге за мандат 2023-2027

Съгласно Заповед № ОА – 234/06.11.2023 година Областния управител на Софийска област свиква Първото заседание на Общински съвет Своге, което  ще се проведе на 15,11,2023 година от 11,00 часа в НЧ „Градище 1907“ при следния дневен ред:

  1. Полагане клетва от новоизбраните кметове и общински съветници
  2. Избор на Председател на Общински съвет Своге