Разяснение към гражданите относно плащането на данъци

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ИЗТЕЧЕ СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА

Данък недвижими имоти, Такса битови отпадъци, данък МПС.

По Закон тези данъци се плащат на две равни вноски:

  • ПЪРВА вноска до КРАЯ НА МЕСЕЦ ЮНИ;
  • ВТОРА вноска до КРАЯ НА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ;

ЗАЩО плащаме данъците си навреме?

  • не се трупат лихви за просрочие;
  • ползваме различни данъчни облекчения;
  • не се събуждаме с блокирани сметки от ЧСИ.

 ВЪВ ВСЯКО КМЕТСТВО ЩЕ ИМА СПИСЪЦИ НА ВСИЧКИ С НЕПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

МОЖЕ ДА ПРОВЕРИТЕ Вашите:

  • В кметството или в Дирекция „Местни данъци и такси“ – град Своге;
  • Чрез ИЗИ ПЕЙ в цялата страна – казвате ЕГН или ЕИК – ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ-ОБЩИНА СВОГЕ;
  • През сайта eGov.bg – чрез електронен подпис и вход в „Моето пространство“
  • През официалната интернет страница на Община Своге – svoge.bg – влизате в Електронни услуги и попълвате ЕГН и ПИН.

Ако не знаете Вашия ПИН – ЗАПОВЯДАЙТЕ ДА ПРОВЕРИМ НА МЯСТО ИЛИ ПОЗВЪНЕТЕ кол център: 0700 44 045

GSM: 0884 177 217

ЕКИПЪТ НА ДИРЕКЦИЯ МДТ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ И СПРАВКИ.

РАЗЧИТАМ МНОГО НА ОТГОВОРНО ОТНОШЕНИЕ ОТ ВСЕКИ

С уважение,

Директора на Дирекция „Местни данъци и такси“

Община СВОГЕ