Видео от сесия на Общински съвет на 15.11.2023 г. (част 1 и част 2) – клетва на общински кмет, съветници, кметове на кметства и избор на председател и зам.-председател на ОбС