Заповеди за затваряне на улици във връзка с „Изграждане и рехабилитация на канализационната и водоснабдителна мрежа на град Своге“

Заповед Заповед